Wójt: Dionizy Adam Głowacki 7 lipca 2020. imieniny: Cyryl, Metody, Estera
Organizacje Pożytku Publicznego
Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji w sprawie projektu programu współracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  Informacja_o_wynikach_konsultacji_02102014.pdf