Wójt: Dionizy Adam Głowacki 7 lipca 2020. imieniny: Cyryl, Metody, Estera
Organizacje Pożytku Publicznego
Zarządzenie Nr/67/2014
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Rozwój infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2015-2019", który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie >>

Oferta >>
Umowa >>
Sprawozdanie >>