Wójt: Dionizy Adam Głowacki 26 października 2020. imieniny: Lucyny, Lucjana, Łucjana

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013r
Sprawozdanie do pobrania poniżej:   ...więcej
2014-04-29 14:58:36


Zarządzenie Nr 22/2014
Zarządzenie Nr 22/2014Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 28 marca 2014rw sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleks  ...więcej
2014-03-28 13:49:09


Zarządzenie Nr 16/2014
Zarządzenie Nr 16/2014Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 19 marca 2014rw sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 20  ...więcej
2014-03-19 14:11:42


Zarządzenie Nr 7/2014
Zarządzenie Nr 7/2014Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 28 lutego 2014 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandr  ...więcej
2014-02-28 14:32:08


Informacja o wynikach konsultacji - projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
   ...więcej
2013-11-22 15:41:55


Informacja
    Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/237/2010 Rady Gminy w Aleksandrow  ...więcej
2013-10-04 13:48:48


Sprawozdanie z realizacji "Programu wspłpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"
Dokument do pobrania tutaj >>   ...więcej
2013-04-29 15:14:39


Zarządzenie Nr 13/2013
Zarządzenie Nr 13/2013Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 18 marca 2013rw sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku n  ...więcej
2013-03-18 15:30:08


Zarządzenie Nr 12/2013
Zarządzenie Nr 12/2013Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 18 marca 2013rw sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Al  ...więcej
2013-03-18 15:28:28


Zarządzenie Nr 8/2013
Zarządzenie Nr 8/2013Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 4 marca 2013rw sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 20  ...więcej
2013-03-04 12:04:50

Pokazano 11 - 20 z 40
poprzednie     następne