Wójt: Dionizy Adam Głowacki 25 września 2020. imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  deklaracja_gospodarka_dopadami_23052013.pdf