Wójt: Dionizy Adam Głowacki 25 września 2020. imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów >>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>