Wójt: Dionizy Adam Głowacki 25 września 2020. imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil

Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn
Gmina Aleksandrów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na operację pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn, otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 200,00 zł. Wniosek na tą inwes  ...więcej
2015-03-04 13:55:07


Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Siucicach poprzez zakup niezbędnego wyposażenia
Gmina Aleksandrów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na operację pn. Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Siucicach poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, otrzymała dofinansow  ...więcej
2015-03-04 13:53:01


Gminne Święto Plonów – Aleksandrów 2014
Gmina Aleksandrów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na operację pn. Gminne Święto Plonów – Aleksandrów 2014, otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 896,00 zł. Wniosek na tą inwes  ...więcej
2014-08-22 09:35:02


Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów
Gmina Aleksandrów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na operację pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów, otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł. Wniosek na   ...więcej
2014-07-11 10:42:37


Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowościach Aleksandrów i Niewierszyn
Gmina Aleksandrów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na operację pn. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowościach Aleksandrów i Niewierszyn, otrzymała d  ...więcej
2014-06-05 10:52:54


Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów
Wójt Gminy Aleksandrów w dniu 23 kwietnia 2014 roku podpisał umowę o dofinansowaniu Projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów” w ramach  konkursu  Priorytetu IX,  Poddziałania  ...więcej
2014-06-04 15:56:02


Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów
„Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów” to projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną od 9 września 2013 r.  Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   ...więcej
2014-06-04 15:47:43


Cykl spotkań informacyjno edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami
W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację z zakresu małych projektów Gmina Aleksandrów otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 5471,71 zł.Celem   ...więcej
2014-03-11 12:57:57


Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Siucicach
Gmina Aleksandrów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na operację pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Siucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, otrzymała dofin  ...więcej
2013-11-27 08:30:05


"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów"
PodsumowanieWynikające z projektu dodatkowe zajęcia w trzech szkołach podstawowych  zostały zakończone w czerwcu 2013. W sumie od września do czerwca odbyły się następujące ilości  godzin :Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 90 godz  ...więcej
2013-07-04 12:07:20

Pokazano 1 - 10 z 13
następne