Wójt: Dionizy Adam Głowacki 25 września 2020. imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil

Edukacja prawidłowego postępowania z odpadami na terenie gminy Aleksandrów
Gmina Aleksandrów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na operację pn. Edukacja prawidłowego postępowania z odpadami na terenie gminy Aleksandrów, otrzymała dofinansowanie w wysokości 11 2  ...więcej
2014-12-03 08:20:55


Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Skotnikach poprzez zakup niezbędnego wyposażenia
Gmina Aleksandrów na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013, tytuł operacji „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Skotnikach poprzez zakup  ...więcej
2012-11-06 14:51:04


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów
W dniu 22.10.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a G  ...więcej
2012-11-06 14:49:13


"Zagospodarowanie centrum miejscowości Aleksandrów"
Gmina Aleksandrów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na realizacje operacji pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowośc  ...więcej
2012-04-25 10:44:35


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów
W ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Aleksandrów otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 727 705,00 zł na realizacje operacji pn. Budowa przydomowy  ...więcej
2011-10-21 11:45:34


Gminne Święto Plonów – Aleksandrów 2011
W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przy  ...więcej
2011-10-13 10:51:20


"Nasza świetlica"
Gmina Aleksandrów otrzymała dofinansowanie na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, pn „Nasza świetlica”  - zwiększenie atrakcyjności poprzez zakup w  ...więcej
2011-06-14 13:11:49


Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską
    Gmina Aleksandrów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi , tytuł operacji „Przebudo  ...więcej
2011-01-21 09:14:26


Strażnica OSP w Ciechominie
„Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w miejscowości Ciechomin z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Aleksandrów otrzymała dofinansowanie w wysokości   ...więcej
2010-06-29 15:10:11


Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowiaw Aleksandrowie, powiat piotrkowski”.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw  ...więcej
2010-03-18 14:03:36

Pokazano 1 - 10 z 12
następne